ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH HÀ GIANG

  Hà Giang là tỉnh miền núi cực Bắc của Tổ Quốc, tỉnh hiện có 06 khu bảo tồn thiên nhiên, gồm Tây Côn Lĩnh, Phong Quang, Bắc Mê, Du Già, Khau Ca, Bát Đại Sơn. Nơi đây có nhiều loài động vật rừng, thực vật rừng quý hiếm tại các khu bảo tồn như: Voọc mũi hếch, Voọc đen má trắng, Gấu, Sơn dương, Khỉ mặt đỏ, Báo hoa mai, Báo gấm, Gà lôi, Trăn, Rắn các loại, Kỳ đà, các loài Chim... các loài Nghiến, Đinh, Trai lý, Bách vàng, Thông đỏ, Thông Pà Cò, Đỉnh tùng, Pơ mu, Hoàng đàn rủ,... Các loài động, thực vật quý hiếm này hiện được bảo vệ tại 06 khu bảo tồn thiên nhiên.
  CSDL đa dạng sinh học dưới đây là một CSDL online cung cấp cho người dùng công cụ để khai thác, tra cứu thông tin về các loài động, thực vật cũng như các bản đồ đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

TRA CỨU