Quay lại

Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng

Chuyên mục: Khuyến nông | Đăng lúc: 16:07:42 - 17/07/2020 | Số lần đọc: 257


Lãnh đạo Sở NN&PTNT phát biểu tạic hội thảo.

Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, do đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng có sự chuyển biến tích cực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đã có nhiều mô hình quản lý, bảo vệ rừng phát huy hiệu quả. Công tác quy hoạch 3 loại rừng cơ bản phù hợp yêu cầu thực tiễn; phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp được tăng cường. Tỷ lệ độ che phủ rừng tăng dần qua các năm, từ 54,84% năm 2015 lên 58% năm 2019. Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn những hạn chế như: Tình trạng cháy rừng, phá rừng, khai thác, kinh doanh lâm sản trái phép ở một số địa phương chưa được kiểm soát chặt chẽ; việc ngăn chặn, xử lý vi phạm gặp khó khăn, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi…

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại một số địa phương; công tác quản lý cưa xăng tại các xã; việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, công tác giao rừng, khoán bảo vệ rừng… Đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian tới như: Quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về quản lý, bảo vệ rừng; gắn bảo vệ, phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tạo thuận lợi cho người dân và các thành phần kinh tế cùng tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến Luật Lâm nghiệp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp với các lực lượng chức năng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa rừng tự nhiên; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác quản lý, bảo vệ rừng các cấp…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

Những tin cùng chuyên mục