Quay lại

Thu 760 triệu đồng/năm từ trồng cây ăn quả kết hợp với nuôi con ong

Chuyên mục: Tin tức | Đăng lúc: 15:05:16 - 04/05/2019 | Số lần đọc: 334


Anh Nguyễn Văn Tình bên đàn ong của gia đình

Cụ thể, huyện Quản Bạ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người dân đẩy mạnh SX và mở rộng qui mô chăn nuôi nhằm không ngừng nâng cao thu nhập cho người nông dân; nâng cao hiệu quả đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; số lao động được tạo việc làm trong năm 2018 là 1.420 người, trong đó XK đi làm việc tại các tỉnh ngoài là 1.238 người. Từ đó đã giúp người dân nâng cao tay nghề và có nguồn thu nhập ổn định nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tính đến thời điểm cuối năm 2018, toàn huyện Quản Bạ đã có 03/12 xã đạt chuẩn NTM, đó là các xã Đông Hà, Quyết Tiến và xã Quản Bạ.

Theo báo cáo của UBND huyện Quản Bạ, trong năm 2018, huyện đã giải ngân theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh (NQ số 209/2015/NQ – HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang về chính sách khuyến khích người dân mở rộng qui mô SX nông nghiệp hàng hóa) được trên 35 tỷ đồng/462 hộ chăn nuôi vay vốn mua trâu, bò giống và cho vay gần 7,5 tỷ đồng/97 hộ để là chuồng trại chăn nuôi.

Bên cạnh các chính sách của tỉnh, huyện Quản Bạ còn ban hành Nghị quyết số 14 của HĐND huyện để hỗ trợ thụ tinh nhân tạo trên đàn bò; hỗ trợ chuyển đổi được 7ha đất trồng cây nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc. Riêng trong phát triển nuôi ong mật bạc hà, trong năm 2018, huyện giải ngân được trên 1,4 tỷ đồng/16 hộ, nâng tổng số đàn ong lên 3.950 đàn.

Bằng những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện, trong năm 2018, toàn huyện Quản Bạ đã giảm được 7% hộ nghèo; đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 46,53% vào cuối năm 2017 xuống còn 39,53% vào cuối năm 2018. 

Phạm Văn Phú